Är det dags att byta ut miljömålen mot hållbarhetsmål?

- Skogsindustrierna presenterar Levande skogar

Ortolansparv
Foto: Skogsindustrierna/iStock

Välkommen till ett lunchseminarium på temat hållbart skogsbruk och Sveriges miljömålssystem. Vi inleder med en föreläsning om människans påverkan på natur och miljö genom tiderna, fortsätter med en uppdatering från regeringens nationella miljösamordnare och avslutar med en redovisning av skogsindustrins arbete för att nå miljömålen. En genomgående frågeställning: Är det dags att byta ut miljömålen mot hållbarhetsmål?

Datum: torsdagen den 27 april 2017
Tid: 11:00 - 12:30
Plats: Berns, Berzelii Park, Stockholm
OSA: anmälan är stängd. Vid frågor kontakta Linda Eriksson.

Program

Ulf Jansson, kulturgeograf på Stockholms universitet, föreläser om människans förhållande till miljö och natur genom tiderna - vår påverkan och våra föreställningar.

Annika Helker Lundström, regeringens nationella miljösamordnare, berättar om insikter efter snart 2,5 års arbete med att inspirera, synliggöra, driva på och ta tillvara på näringslivets miljöarbete i miljömålssystemet. Den 30 juni ska arbetet slutredovisas för regeringen.

  • Servering av kaffe och lunchsmörgås

Linda Eriksson,  ansvarig för svensk skogspolitik på Skogsindustrierna, berättar om slutsatserna i den nya utgåvan av Levande skogar, där skogsnäringen redovisar arbetet för skogen, människan och den biologiska mångfalden. Linda lyfter även behovet av att gå från miljömål till hållbarhetsmål.

Caroline Rothpfeffer, miljöchef inom skog på BillerudKorsnäs, berättar om miljöarbete och varför det är viktigt ur ett företagsperspektiv.

Dela med dig!